Keurmerk

Keuringen van gereedschap en machines


Voor keuringen van gereedschap en machines moet u bij Van Eijk Machines zijn. Wij verzorgen keuringen van gereedschap en machines volgens het NEN 3140 keurmerk. Maakt u zakelijk gebruik van gereedschap en machines die elektrisch aangestuurd zijn en heeft u personeel in dienst, dan moeten er ieder jaar keuringen van gereedschap en machines volgens het NEN 3140 keurmerk plaats vinden.

NEN 3140 keurmerk


Elektrisch gereedschap en machines moeten veilig te gebruiken zijn. Dit kan door middel van keuringen van gereedschap en machines volgens het NEN 3140 kenmerk. Hiermee kunt u aantonen dat uw gereedschappen of machines veilig zijn voor gebruik. Inspecties en keuringen van gereedschap en machines binnen een organisatie (bijvoorbeeld een bouwbedrijf) worden uitgevoerd door HoMSS keurmeesters, volgens de NEN 3140 norm.

Uitvoering inspectie

keurmerk
NEN 3140 keuringen van gereedschap en machines worden opgedeeld in 3 delen:

  • Keuring NEN 3140 visuele inspectie
  • Keuring NEN 3140 metingen en beproevingen
  • Keuring NEN 3140 administratie en certificatie

Keuring NEN 3140 visuele inspectie:
Een elektrisch arbeidsmiddel dient altijd visueel geïnspecteerd te worden voor dat de metingen starten.

Keuring NEN 3140 metingen en beproevingen:
Een aantal zaken worden beoordeeld door middel van metingen en beproevingen. Deze zaken staan in de norm NEN 3140.

Keuring NEN 3140 administratie en certificatie:
U ontvangt een aantoonbare administratie en een certificaat zodra de visuele inspectie en de metingen en beproevingen met akkoord verricht zijn.

NEN 3140 keuringen in Reusel


Keuringen van gereedschap en machines moeten volgens de NEN 3140 hieraan voldoen:
De NEN 3140 beschrijft dat alle elektrisch aangedreven gereedschappen, machines en apparaten, die door de aard van constructie of het gebruik een elektra, gevaar kunnen opleveren. Deze apparaten moeten onderworpen zijn aan een periodieke inspectie oftewel de NEN 3140 keuring.

NEN 3140 keuringen – de metingen

Wij gebruiken bij onze NEN 3140 keuringen in Reusel speciaal meetapparatuur bij het uitvoeren van de NEN3140 metingen. Dit apparatuur is speciaal ontwikkeld voor het testen van de desbetreffende elektrische arbeidsmiddelen. Tijdens een NEN 3140 keuring beoordelen we een minimaal aantal zaken aan de hand van diverse metingen en beproevingen.

Voor NEN 3140 keuringen van gereedschap en machines moet u bij Van Eijk Machines zijn. Wij zijn gespecialiseerd in keuringen van gereedschap en machines. Denk hierbij aan elektrische machines die gebruikt worden als arbeidsmiddel. Meer weten over keuringen van gereedschap en machines en over NEN 3140 keuringen in Reusel? Neem dan contact op met Van Eijk Machines.

Bel ons Mail ons Bezoek ons